บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จํากัด มีซอฟต์แวร์ให้เขียน Super Resume เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้นักศึกษาหางานได้สะดวกขึ้น

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จํากัด มีซอฟต์แวร์ให้เขียน Super Resume เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้นักศึกษาหางานได้สะดวกขึ้น

https://www.jobtopgun.com/?view=index

ประกาศอื่นๆ

คู่มือรับปริญญา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร