ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร