นิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 48 303 ATTRA Thesis Exhibition

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 48
303 ATTRA Thesis Exhibition
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561

โดยนิทรรศการมีตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 24 มิถุนายน พ.ศ.2561

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร