ขอเชิญชวนศิลปินทุกท่านร่วมสร้างแรงบันดาลใจกับ “การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 13”

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขอเชิญชวนศิลปินทุกท่านร่วมสร้างแรงบันดาลใจกับ “การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 13”
ก้าวสู่เวทีระดับอาเซียน ชิงเงินรางวัลสูงสุด 750,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

การประกวดเปิดกว้างสำหรับศิลปินทุกท่าน ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดหัวข้อ ส่งผลงานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ผ่านระบบ E-Submission ทาง www.uob.co.th/poy ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 15 สิงหาคม 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Email: poy@uob.co.th หรือ โทร. 0 2343 4977, 0 2343 4964

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร