ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2558

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

12094939_10153703068447042_8888181197515727430_o

คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับหม่อมหลวงภาวินี สันติศิริ ในโอกาสได้ัรับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2558 ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพและนายวินัย ปราบริปู ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2558 ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม โดยเข้าประกาศเกียรติคุณและเข็มเครื่องหมาย จากนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร