ประชาสัมพันธ์ บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด เชิญชวน นิสิต นักศึกษํา เข้าร่วมโครงกําร UPCYCLING DESIGN CONTEST

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด เชิญชวน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ UPCYCLING DESIGN CONTEST
โชว์ไอเดียสร้างสรรค์ ต่อยอดของเหลือใช้ สร้างแรงบันดาลใจจากวัสดุรีไซเคิล กับการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์

ในหัวข้อ Discover Everyday Moments (ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมกํารใช้ในชีวิตประจำวัน)
Craft Smarter Living (ผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับกํารใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น)

ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท
มาร่วมจุดประกายความรักษ์โลกพร้อมลุ้นเป็น 8 ทีมสุดท้าย ที่จะได้ร่วมสร้างผลงานสุดสร้างสรรค์กับ NEO(mouse)

คลิ๊กลิ้งเพื่อสมัคร และอ่านรายละเอียด
https://forms.gle/4NmWYcQzWGnJz9zz7
—————————————————————
#NEO #NEOFACTORY #NEOUPCYCLING #UPCYCINGDESIGN
#NEOGOESGREEN

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร