พิธีเปิดนิทรรศการผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ 15

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567

พิธีเปิดนิทรรศการผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ 15

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567
ณ หอศิลปะและ​การออกแบบ​ คณะ​มัณฑนศิลป์​ มหา​วิทยาลัย​ศิลปากร​ วังท่าพระ

โดยนิทรรการเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2567
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ หอศิลปะและ​การออกแบบ​ คณะ​มัณฑนศิลป์ และ หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร