ภาพบรรยากาศพิธี งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบรอบ 74 ปี

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบรอบ 74 ปี วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร