เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งคลิปสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TIKTOK หัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” ชิงทุนการศึกษากว่า 14,000 บาท

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งคลิปสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TIKTOK หัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” ชิงทุนการศึกษากว่า 14,000 บาท

หลักเกณฑ์การประกวดคลิปสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TIKTOK : https://kmutt.me/tiktok66
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://kmutt.me/antidrug.tiktok

**ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566**

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร