โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ PTTEP

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ PTTEP ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 65,000.- บาท

ด้วย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.ได้จัดทำโครงการ PTTEP Teenergy ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้กลุ่มเยาวชนมีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557

ในปี 2564 ปตท.สผ.จะดำเนินโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean For Life) เพื่อมุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปวส. ถึงระดับปริญญาตรีจากทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ PTTEP TEENERGY: OCEAN FOR LIFE LOGO CONTEST โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม สมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานได้ที่เพจ Facebook PTTEP Teenergy หรือสแกน QR Code ตามประกาศด้านล่าง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ / ผู้ประสานงาน :
1.นางสาวพรหมชนก สุขุมาลพันธ์ โทรศัพท์ 063-473-7770
E-mail : pttep.ocean.logocontest@gmail.com
2.นายศุภพงษ์ ผ่องจิตร โทรศัพท์ 081-821-4882
E-mail : supphapongp@pttep.com

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร