สมัครเรียนปริญญาเอก

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

คำชี้แจงการสมัครเข้าศึกษา และการสมัคร (สมัครทาง internet เท่านั้น)

ประกาศรับสมัคร

ปฏิทินการศึกษา

ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

Download (PDF, 87KB)

 


 

 

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร