ออกแบบภายใน

มัณฑนากร นักตกแต่งภายใน สถาปนิกภายใน ผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษาโครงการ นักประวัติศาสตร์ออกแบบภายใน

ออกแบบนิเทศศิลป์

กราฟฟิกดีไซเนอร์ ผู้กำกับศิลป์ ผู้กำกับ นักวาดภาพประกอบ นักเขียนการ์ตูน ศิลปินตกแต่งภาพ ศิลปินนักถ่ายภาพ นักเขียนคำโฆษณา นักออกแบบนิทรรศการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์

นักออกแบบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้อำนวยการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ นักประวัติศาสตร์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

ประยุกตศิลปศึกษา

จิตรกร ประติมากร ศิลปินภาพพิมพ์ ศิลปินศิลปะไทย ศิลปินสิ่งทอ นักวาดภาพประกอบ นักประวัติศาสตร์ศิลป์ นักวิจารณ์ศิลป์ ภัณฑารักษ์ ที่ปรึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ

เครื่องเคลือบดินเผา

นักออกแบบ ศิลปิน นักประวัติศาสตร์เครื่องเคลือบดินเผา ผู้ประกอบการ ผู้จัดการการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา

ออกแบบเครื่องประดับ

นักออกแบบเครื่องประดับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ ผู้ประกอบการวัสดุ อุปกรณ์และการผลิต นักวิจัยการออกแบบเครื่องประดับ นักประวัติศาสตร์เครื่องประดับ

ออกแบบเครื่องแต่งกาย

นักออกแบบเครื่องแต่งกาย นักวาดภาพประกอบแฟชั่น นักออกแบบสิ่งทอ นักประวัติศาสตร์และนักวิจัยเครื่องแต่งกาย ผู้ประกอบการเครื่องแต่งกาย สไตลิส นักประวัติศาสตร์และนักวิจัยเครื่องแต่งกาย

ข่าวสารต่างๆ

ดูข่าวอื่นๆทั้งหมด >

ประกาศ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร