สมัครเรียนปริญญาตรี

หลักสูตร ศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

  • สาขาวิชาการออกแบบภายใน
  • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
  • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
  • สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
  • สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
  • สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2566
อ่านรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่ https://admission.su.ac.th/

Download (PDF, 1.51MB)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร