รายละเอียดติดต่อและที่อยู่

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
เลขที่ 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-221-5874, 02-221-5832
โทรสาร: 02-225-4350

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
อาคารศิลป์ พีระศรี 3 เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์: 034-275-030, 034-270-413
โทรสาร: 034-270-412

แผนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แผนที่ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
ดาวน์โหลดแผนที่
เปิดด้วย Google Maps >
แผนที่วิทยาเขตสนามจันทร์ นครปฐม แผนที่ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ นครปฐม
ดาวน์โหลดแผนที่
เปิดด้วย Google Maps >
ติดต่อ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร