อาจารย์ธนาคม สิทธิอัฐกร

Thanakhom Sittiarttakorn

Email : sittiart.official@gmail.com

การศึกษา

ปริญญาโท (2561 – 2562)
Master of Arts, Fashion Design and Technology Womenswear,
London College of Fashion,University of Arts London, London, United Kingdom

ปริญญาตรี (2556 – 2560)
ศิลปะบัณฑิต ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ผลงาน

ผลงานการประกวดและนิทรรศการ

‘Endure’ ร่วมการเเสดงผลงานคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปาการ
เนื่องในโอกาสวันศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรี ประจำปี 2564 (2564)

‘The Phantasm’ ร่วมการเเสดงผลงานคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปาการ
เนื่องในโอกาสวันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2563 (2563)

Conscious Creation โครงการแสดงผลงานคณาจารย์ระหว่างภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมมือกับภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายจาก Shih Chien University
ประเทศไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ (2563)

The Art of Perfect Craftsmanship โดยนิตยสารสุดสัปดาห์และประชารัฐ (2561)

ผู้เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย โครงการ Thai Touch Designer Think Tank
โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2560)

รองชนะเลิศอันดับสอง โครงการ Sustainable Designer’s Project โดยเครือสยามพิวรรธน์  (2560)

ทุนภูมิพล มอบโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร (2560)

ร่วมเข้าประกวดโครงการ Honda LPGA Thai Fashion Design Contest (2558)

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงการชุดประจำชาติ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ (2557)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองโครงการ Lamina Innovative Contest โดย Lamina  (2557)

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร