โครงการจัดการความรู้ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การยื่นขอความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากการออกแบบ”

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

คณะมัณฑนศิลป์ ร่วมกับฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการจัดการความรู้ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การยื่นขอความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากการออกแบบ”

โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ สิทธิและหน้าที่ของผู้สร้างสรรค์งานออกแบบ” และคุณเสกสันต์ บุญสุวรรณ ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง อดีตผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ“พรบ.ลิขสิทธิ์ใหม่ ความแตกต่างของลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์” เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์การออกแบบมหาวิทยาลัยศิลปากร อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา

905522_10153745471057042_5005360634050475052_o

12186352_10153745469937042_7919422138714850414_o

11113955_10153745470312042_6482744219051908125_o

12194538_10153745472572042_3183050984975713249_o

12186729_10153745469942042_7315803664008962467_o

12182790_10153745470447042_6126113677925936032_o

12182761_10153745470722042_5987904808140440846_o

11233181_10153745470072042_5540132706656077124_o

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร