การฝึกซ้อมย่อยคณะมัณฑนศิลป์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยคณะมัณฑนศิลป์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565
.
.
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566
ณ ห้องประชุมยาใจ จิตรพงศ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

 

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร