ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการประกวดออกแบบเซ็ตเครื่องแต่งกาย KUBOTA Boutique Design Contest 2024

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการประกวดออกแบบเซ็ตเครื่องแต่งกาย
KUBOTA Boutique Design Contest 2024

📌พบกับบูธรับสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร