ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของคณะมัณฑนศิลป์ The 1st SILPA International Conference 2023: Art and Design for All

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของคณะมัณฑนศิลป์
The 1st SILPA International Conference 2023: Art and Design for All

🔸 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566
🔸 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป
🔸 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://silpa.su.ac.th
#SILPA #DEC #Decorativearts #SilpakornUniversity

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร