ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ CBDA ACADEMIC EXHIBITION ครั้งที่ 1 การนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษารุ่น 1 ประจำปีการศึกษา2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

📣ขอเชิญเข้าร่วมชม📣

CBDA ACADEMIC EXHIBITION ครั้งที่ 1
การนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษารุ่น 1
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2566

➡️และ🔜 การแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานคณาจารย์และศิษย์เก่า ครั้งที่ 1
➡️ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
➡️สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม
➡️คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
.

⚜️ พิธีเปิด วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
⚜️ เปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 17.00-17.30น.
⚜️ พิธีเปิด เวลา 17.30 น.
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
⚜️ประธานในพิธีเปิด คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

🔆เปิดให้ชมนิทรรศการได้ตั้งแต่ วันที่ 10-17พฤศจิกายน 2566
🔆เวลา 10.00-18.00น
⛔️หยุดวันอาทิตย์

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร