ขอเชิญเข้าร่วม โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ พารู้ พารัก สานประวัติศาสตร์ไทย สู่อนาคตประวัติศาสตร์บทใหม่

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์
“แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก”
โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ / ธัชชา วิทยสถาน สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ขอเชิญชวนเยาวชนมาร่วมกันเป็น “นักสื่อสารประวัติศาสตร์ไทย” ด้วยการผลิตภาพยนตร์สั้น ถ่ายทอดความลึกซึ้งที่แสนงดงามของท้องถิ่น เพื่อให้คนไทยและคนต่างชาติตกหลุมรักความเป็นไทยให้ถึงแก่น ด้วยสายตาเยาวชน คนรุ่นใหม่ ในมุมมองอิสระที่จะบอกเล่าคุณค่าที่แท้จริงของประวัติศาสตร์ ถ่ายทอดรากเหง้าจากอดีตกาล เปลี่ยนผ่านถึงปัจจุบันและสานสร้างต่อยอดสู่อนาคต

🏆ชิงรางวัล4ภูมิภาค รวมมูลค่ากว่า 850,000 บาท เริ่มต้นภาคกลาง 22 จังหวัด

🎬ประเภทการรับสมัคร
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
-กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในจังหวัดของภาคกลาง 22 จังหวัด ในสถานศึกษาเดียวกัน
-ทีมละ 5 คน (ต้องครบ 5 คนเท่านั้น) และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ซึ่งได้รับการรับรองจากสถานศึกษา
2.ประเภทอุดมศึกษา(หรือเทียบเท่า)
-กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา(หรือเทียบเท่า) ในสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันได้ ซึ่งเป็นสถาบัน ที่ตั้งอยู่ใน 22 จังหวัดในภาคกลาง
-ทีมละไม่เกิน 5 คน

กำหนดระยะเวลา

🎥รับสมัครตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2565 โดยกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ของโครงการ และแนบไฟล์เอกสารขึ้นระบบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

🎥 กำหนดส่งผลงานภาพยนตร์สั้น ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
👉 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
https://drive.google.com/…/1AWb9MpoKH007OdN1O…

👉 Add Line ถามพี่ๆได้ที่
Line Official account : @historyshortfilm
E-mail : thaihistoryshortfilm@gmail.com
Facebook : แก่นไทย โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์
🎬 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพี่ๆแอดมินได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ
บุศรา ศิริศรีมังกร 092-279-1729
ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ 089-922-1991
ผศ.โชติรส ทิมพัฒนพงษ์ 063-623-5415
ปฏิพัทธ์ สุทธสาร 081-833-2097

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร