ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์วิสาหกิจมัณฑนศิลป์

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร