ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์วิสาหกิจมัณฑนศิลป์

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครผ่านเว็บไซด์สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
    ได้ที่  ➡  ระบบรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร (su.ac.th)
  • สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบรับสมัครออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
    ได้ที่ ➡ manual_v1.pdf (su.ac.th)
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567
  • รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร