นิทรรศการผลงานคณาจารย์ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ครั้งที่ 4 The 4th Exhibition of Members of Department of Applied Art Studies

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สามารถเข้าชมนิทรรศการผลงานคณาจารย์ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ครั้งที่ 4
ได้ตั้งแต่วันที่ 19-24 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วัง ท่าพระ กรุงเทพฯ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร