ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 🧡

วันที่ 25 มิถุนายน 2567
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
#DEC #Decorativearts #silpakornUniversity
#DEC69 #DEK67 #OneSilpakorn

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร