ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตามรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏบัติการ สังกัดสำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียด(เอกสารแนบ) ดังนี้

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร