ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตามรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ ประสงค์จะบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร