ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ (ดาวน์โหลดเอกสารจากไฟล์แนบ)

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร