ประชาสัมพันธ์เชิญชวนน้อง ๆ นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้แนวคิด “ตระหนักรู้ ดูเป็น เน้นป้องกัน” Campus Challenge 2023 โดยโตโยต้า ถนนสีขาว

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร