ประชาสัมพันธ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิชาจิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป์

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร