ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
Engagement Thailand ครั้งที่ 9

ในวันที่ 5- 8 มิถุนายน 2567
ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://ent2024.cmu.ac.th

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร