ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะมัณฑนศิลป์ รุ่นที่ 65 Dec Design Talk “dec65”

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะมัณฑนศิลป์ รุ่นที่ 65 Dec Design Talk “dec65”
.
.
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567
เวลา 13.30 – 19.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร