ประชาสัมพันธ์ บริษัท แอลเอ็มอี จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่น ยี่ห้อ ESPADA, EP, ESP, LTD, F Fashion และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ BakeCup เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร