พิธีเปิดนิทรรศการบทสนทนาของชาติพันธุ์ จิตวิญญาณผ่านวิถีใหม่ จากโครงการวิจัย ไท-ยวน: มรดกภูมิปัญญา​ทางวัฒนธรรม​ผ้าทอสู่การสร้างชุดสีเพื่อประยุกต์ใช้​ในบริบท​ใหม่​

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ บทสนทนาของชาติพันธุ์ จิตวิญญาณผ่านวิถีใหม่
โดย รศ.ประภากร สุคนธมณี และอาจารย์วรุษา อุตระ จากโครงการวิจัย ไท-ยวน: มรดกภูมิปัญญา​ทางวัฒนธรรม​ผ้าทอสู่การสร้างชุดสีเพื่อประยุกต์ใช้​ในบริบท​ใหม่​ กรณีศึกษา ต.คูบัว จ.ราชบุรี และ ผ้าทอไท-ยวนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์​สิ่งทอสร้างสรรค์​ในบริบทใหม่
สามารถเข้าชม ระหว่างวันที่ 19-24 กุมภาพันธ์​ 2567 เวลา 10.00 – 18.00 น.
ณ หอศิลปะและ​การออกแบบ​ คณะ​มัณฑนศิลป์​ มหา​วิทยาลัย​ศิลปากร​ วังท่าพระ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร