พิธีเปิดนิทรรศการวิทยานิพนธ์ CODA 2023 (COordination Design Arts 2023)

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการวิทยานิพนธ์
CODA 2023 (COordination Design Arts 2023)
โดยนักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
.
.
โดยมี
คุณนิธิ สถาปิตานนท์ (ประธานกรรมการบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด)
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)
พ.ศ. 2544 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
.
.
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น.
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร