พิธีเปิดนิทรรศการ “DE-SYNC” Master of Fine Arts in Design, Study in Progress, Thesis Exhibition & Seminar 2024

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พิธีเปิดนิทรรศการ “DE-SYNC” Master of Fine Arts in Design, Study in Progress, Thesis Exhibition & Seminar 2024 ภายใต้ธีม “Union การรวมกันของอดีต ปัจจุบัน สู่การดีไซน์อนาคต” ผลงานนักศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
.
.
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร