ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัมมนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2567

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัมมนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2567 🧡
.
.
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2567
ณ ห้อง ศร.3004 อาคารศูนย์รวม 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ และ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร