ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการศักยภาพการแสดงออกของกระดาษ The expressive potential of paper exhibition

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
🎊ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการศักยภาพการแสดงออกของกระดาษ
The expressivepotential of paper exhibition
จัดโดยคณะมัณฑนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ และ Tokyo University of the Arts
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
………….
📌นิทรรศการเปิดแสดง
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 17.00 น.
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร