คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

👏คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดี กับ
รองศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
ให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2566

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร