คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา วิชัยกุล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร