คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ผู้สร้างแรงบันดาลใจ จากโครงการ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร