นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

การจัดแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 50 ประจำปีการศึกษา 2562 ของคณะมัณฑนศิลป์ จะหมุนเวียนจัดแสดงทั้งหมด 7 ภาควิชา ๆ ละ 1 สัปดาห์
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 24 สิงหาคม 2563
ภายใต้ theme “ เจ็ดจรัส “

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
เป็นพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน

ซึ่งระยะเวลาการจัดแสดงผลงานของภาควิชานี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2563
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

————————————

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
เป็นพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา

ซึ่งระยะเวลาการจัดแสดงผลงานของภาควิชานี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 11 กรกฎาคม 2563
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

————————————

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
เป็นพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

ซึ่งระยะเวลาการจัดแสดงผลงานของภาควิชานี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 18 กรกฎาคม 2563
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

————————————

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
เป็นพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ

ซึ่งระยะเวลาการจัดแสดงผลงานของภาควิชานี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 25 กรกฎาคม 2563
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ


วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
เป็นพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

ซึ่งระยะเวลาการจัดแสดงผลงานของภาควิชานี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม – 8 สิงหาคม 2563
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ


วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
เป็นพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์

ซึ่งระยะเวลาการจัดแสดงผลงานของภาควิชานี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม – 15 สิงหาคม 2563
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ


วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
เป็นพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
ซึ่งระยะเวลาการจัดแสดงผลงานของภาควิชานี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 22 สิงหาคม 2563
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร