ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564

 

 

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ หรือ คลิกที่นี่

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร