ภาพบรรยากาศ การคัดเลือกนางแบบและนายแบบ สำหรับแฟชั่นโชว์แสดงงานศิลปนิพนธ์ Graduate Collection Part13 ของนักศึกษาภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย รุ่นที่ 13

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร