บริษัท โฟโต้มอร์ฟิคเซอร์วิสเซส จำกัด มีความต้องการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

บริษัท โฟโต้มอร์ฟิคเซอร์วิสเซส จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการเกี่ยวกับภาพถ่าย และการออกแบบตกแต่งภาพประกอบภายใต้แบรนด์ Rawpixel งานออกแบบของเราเผยแพร่ผ่านบริษัทต่างประเทศที่หลากหลายและสามารถพบได้ในสื่อทั่วโลกภายใต้การทำงานกับชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์สูง

 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่มีทักษะและความชอบในงานออกแบบจำนวน 10 อัตรา

ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 น. พักเบรก 1 ชั่วโมง 15 นาที

 

โดยมีค่าตอบแทนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าอาหารและค่าเดินทางในการฝึกงานวันละ 500 บาท

 

บริษัท โฟโต้มอร์ฟิค เซอร์วิสเซส จำกัด

76 ชั้น 6-7 ซอยอาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร.02-676-1846

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร