Singha Biz Course 12 The Smart Internship รับนักศึกษาฝึกงานไม่จำกัดสาขาวิชา

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

Singha Biz Course 12
The Smart Internship
รับนักศึกษาฝึกงานไม่จำกัดสาขาวิชา
เรียนอะไรก็มาออกแบบอนาคตได
ด้วยประสบการณ์สิงห์ ประสบการณ์จริง
.
Singha Biz Course 12 (2020)
โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ
ที่ให้โอกาสทุกคนได้ทดลองสร้างอนาคตของตนเองด้วยการฝึกแบบลงลึกรอบด้าน ทำงานจริงทั้งด้านกลยุทธ์ การตลาด การบริหาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ
นักศึกษา ปี 3-4 ที่สนใจ
สมัครสอบคัดเลือกได้ที่ www.singhabizcourse.com
วันนี้ – 29 ก.พ. นี้เท่านั้น
.
มีระยะเวลาฝึกอบรมและทำงาน 2 เดือน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
#กำหนดฝึกงานเดือนมิถุนายน_กรกฎาคม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook Fan Page: Singha Biz Course
E-mail: contact@singhabizcourse.com

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร