บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด รับสมัครนักศึกษาจบใหม่ และนักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายสินค้า กระเป๋า PREMIUM และกระเป๋า BRAND มากกว่า 26 ปี

ด้วยความเชี่ยวชาญในการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และด้วยนโยบายที่มุ่งนำประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด กำลังขยายการผลิตในภาคธุรกิจ

จึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้

 

 

 

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร