บริษัท Infinity Return Group กำลังมองหา นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจจะมาฝึกงานและมองหาประสบการณ์จากการทำงานจริง 

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564

 

บริษัท Infinity Return Group กำลังมองหา นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจจะมาฝึกงานและมองหาประสบการณ์จากการทำงานจริง

เพื่อเข้ามาช่วยทำงานภายในบริษัทในตำแหน่งต่างๆ หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ ฝ่ายขาย การตลาด การออกแบบ การพัฒนาธุรกิจ ไปจนถึง การพัฒนาสินค้าบริการ

============
โครงการปีนี้จะเน้นการทำงานแบบ WORK FROM HOME
ใช้ระบบการทำงานแบบออนไลน์เป็นหลัก !

 

เว็บไซต์เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
https://infinityreturngroup.com/the-apprentice/

www.facebook.com

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร