ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

ประกาศคณะมัณฑนศิลป์

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา

 

 

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร