การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านดอนข่อย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้เคลือบขี้เถ้าใบตาล

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร